MVC

MVC (Model-View-Controller) to wzorzec projektowy często stosowany w programowaniu aplikacji internetowych. Dzieli aplikację na trzy połączone komponenty: Model (dane), Widok (interfejs użytkownika) i Kontroler (logika biznesowa).

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *