Bash (Bourne Again Shell)

Bash (Bourne Again Shell)

Domyślna powłoka poleceń dla wielu systemów Linux, która interpretuje i wykonuje polecenia wprowadzone przez użytkownika.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *