Binarne drzewo

Binarne drzewo

Binarne drzewo to struktura danych, w której każdy element posiada maksymalnie dwóch potomków, zwykle określanych jako „lewe” i „prawe” dziecko. Jest to podstawowa struktura wykorzystywana w wielu algorytmach komputerowych, takich jak przeszukiwanie, sortowanie czy wstawianie danych. Jego odmianą jest drzewo binarne poszukiwań, gdzie lewe dzieci są zawsze mniejsze od rodzica, a prawe dzieci są większe.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *