CTR (Click Through Rate)

CTR (Click Through Rate)

Stosunek liczby użytkowników, którzy klikają w reklamę do liczby wyświetleń. Używany do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *