Data Mining (Eksploracja danych)

Data Mining (Eksploracja danych)

Eksploracja danych to proces analizy dużych zbiorów danych w celu wykrycia nieznanych wcześniej wzorców, korelacji, trendów czy anomalii. Jest to kombinacja metod statystycznych, matematycznych i komputerowych, które pozwalają na przekształcenie surowych danych w użyteczne informacje. Jest stosowane w wielu dziedzinach, od biznesu, przez medycynę, aż po nauki społeczne, w celu wydobycia wiedzy z dostępnych danych.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *