Infrastruktura jako kod (IaC)

Infrastruktura jako kod (IaC)

Praktyka zarządzania i konfiguracji infrastruktury za pomocą skryptów i kodu, zamiast tradycyjnych procesów ręcznych. IaC pozwala na automatyzację procesu wdrażania i skalowania zasobów w chmurze, zapewniając spójność i powtarzalność środowisk.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *