Inicjalizacja

Inicjalizacja

Inicjalizacja odnosi się do procesu przypisania początkowej wartości zmiennej lub obiektowi w programowaniu. Jest to kluczowy krok w życiu zmiennej, ponieważ bez właściwej inicjalizacji jej wartość może być nieokreślona, co może prowadzić do nieprzewidywalnych wyników w działaniu programu.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *