Multithreading (Wielowątkowość)

Multithreading (Wielowątkowość)

Wielowątkowość to technika w programowaniu, która pozwala na równoczesne wykonywanie wielu wątków (podzadań) w ramach jednego procesu. Pozwala to na efektywne wykorzystanie wielordzeniowych procesorów i szybsze przetwarzanie danych. Wielowątkowe aplikacje mogą być skomplikowane do napisania i testowania, ale gdy są poprawnie zaimplementowane, mogą znacząco poprawić wydajność i responsywność oprogramowania.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *