Object-Oriented Programming (OOP)

Object-Oriented Programming (OOP)

Programowanie zorientowane obiektowo (OOP) to paradygmat programowania, który używa „obiektów” – instancji klas – do organizowania kodu. Promuje takie koncepty jak dziedziczenie, polimorfizm czy hermetyzacja.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *