Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne to paradygmat programowania, który traktuje obliczenia jako ewaluację funkcji matematycznych i unika zmieniających się stanów i mutowalnych danych. Języki programowania funkcyjnego, takie jak Haskell czy Lisp, kładą nacisk na aplikację funkcji, zamiast polegać na zmieniających się stanach i sekwencjach poleceń. Pozwala to na tworzenie bardziej przewidywalnych i łatwiejszych do analizy programów.

301 Redirect
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *